Gedurende de afgelopen maanden is de hele reiswereld tot stilstand gekomen. In de bijna 20 jaar dat e-Business Travel bestaat, hebben we dit nog nooit meegemaakt.

Toch zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten. Het was en is nog steeds onze prioriteit om klanten alle aandacht, ondersteuning en full service te bieden die ze van ons gewend zijn. Om goed te kunnen inspelen op de huidige ontwikkelingen en onze dienstverlening steeds te verbeteren, hebben wij een onderzoek uitgevoerd onder onze klanten. We hebben dit gedaan in samenwerking met de leden van BTP (Business Travel Partners), waarvan wij lid zijn.

In dit document delen wij de uitkomst van ons onderzoek. Iedereen die de enquête heeft ingevuld bedanken wij bij deze hartelijk.

voorbeeld zakenreis checklist

Wel of niet op reis

45,6% van onze klanten geeft aan tijdens Covid-19 gereisd te hebben. Dat is beduidend minder dan in 2019. Gezien de pandemie waar wij momenteel middenin zitten, is dit begrijpelijk. Van de klanten die gereisd hebben, heeft 75% gebruik gemaakt van onze dienstverlening. De waardering voor onze service tijdens Covid-19 is hoog, respondenten belonen ons met een 8,9!

Reisbeleid

Er wordt duidelijk minder gereisd tijdens Covid en bij veel bedrijven is het reisbeleid veranderd. Eén van de meest genoemde veranderingen is dat er alleen noodzakelijk wordt gereisd. Daarnaast wordt niet gereisd naar gebieden waar een code oranje of rood geldt. Ook wordt er veel minder gebruik gemaakt van het vliegtuig. Zo’n 8% van de respondenten geeft aan dat er niets is veranderd binnen het reisbeleid.

Belemmeringen

Momenteel zijn er veel belemmeringen op het gebied van reizen en natuurlijk hebben ook onze klanten hier mee te maken.

Verschillende belemmeringen die onze klanten ervaren zijn: de bereikbaarheid en toegankelijkheid van landen, de risico’s met betrekking tot gezondheid, de inzet van alternatieve mogelijkheden zoals videocalls en bezuinigingen vanuit het bedrijf. 

Toekomstige reizen

Er wordt veel gesproken over wanneer zakenreizen weer mogelijk zullen worden; dit hangt natuurlijk af van diverse factoren. Veel van onze respondenten verwachten minder te gaan reizen; de helft verwacht het reizen in 2021 slechts 25 tot 50% te hervatten. Wij hebben gevraagd wanneer men denkt het reizen te hervatten. De meerderheid van de respondenten geeft aan te gaan reizen wanneer de risico’s omtrent COVID-19 zijn verminderd of deze er niet meer zijn. Een aantal respondenten geeft ook aan het reizen weer te hervatten wanneer er een werkend vaccin ontwikkeld is. 8% van de respondenten geeft aan tijdens COVID-19 het reizen al te hervatten.

 

Niet alleen het reizen maar ook de wensen van onze klanten zullen veranderen. Wij hebben gevraagd welke aspecten voor de klant belangrijk zijn, wanneer zij weer op reis gaan. De meest voorkomende antwoorden op deze vraag zijn: voorkeur voor directe vluchten, de correctheid in omgang met COVID-19 maatregelen & hygienemaatregelen en flexibele voorwaarden van vluchten en/of accommodatie.

Behoefte aan informatie

De reiswereld ziet er vandaag de dag anders uit dan voorheen en hierdoor heeft de reiziger behoefte aan meer informatie over bepaalde onderwerpen. Het blijkt dat 76% van de respondenten veel behoefte heeft aan informatie over de maatregelen op de bestemmingen die voor hun organisatie van belang zijn. Ook geeft 75% aan veel behoefte te hebben aan informatie over de risico’s van reizen voor hun bedrijf. 

24-uurs nooddienst

Juist in deze tijd, nu de omstandigheden en maatregelen in alle landen zo onvoorspelbaar zijn en snel wijzigen, is goede, snelle en persoonlijke dienstverlening en ondersteuning van groot belang voor reizigers. Ook buiten kantooruren. Op de vraag hoe belangrijk de 24-uurs dienst van een zakenreisbureau is, gaf 64% van de respondenten aan dit belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Onze 24-uurs nooddienst, die wordt bemand door onze eigen medewerkers, wordt door onze vaste klanten erg gewaardeerd en we verwachten dat deze ook in de toekomst van grote toegevoegde waarde zal zijn in onze service.