Vanaf 21 september mag een persoon uit een land met een inreisverbod die een reis maakt die aantoonbaar bijdraagt aan de Nederlandse economie en samenleving onder de volgende voorwaarden naar Nederland reizen:

• De versoepeling van de inreisbeperking is alleen mogelijk als u bij een Nederlandse ambassade een (onderbouwde) aanvraag heeft ingediend voor een reis waaruit blijkt dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.
• U moet in het bezit zijn van een uitnodiging met een bevestigde afspraak met of bezoek aan een geregistreerd bedrijf in Nederland of met de NFIA.
• Met de afspraak is urgentie gemoeid en het is noodzakelijk dat de afspraak in fysieke vorm plaats vindt.
• De afspraak dient aan tenminste een van de volgende voorwaarden te voldoen.

1. Met het bezoek is een potentiele directe buitenlandse investering in Nederland van significante omvang gemoeid:
a.  minimaal 5 nieuwe banen worden gecreëerd, of
b.  minimaal € 500.000 wordt geïnvesteerd.

2. Met het bezoek is een potentiele directe buitenlandse investering gemoeid die bijdraagt aan:
a. de versterking van het Nederlandse innovatievermogen, of
b. de verduurzaming van de Nederlandse economie, of
c. de verdere digitalisering van de Nederlandse economie.

3. Het bezoek is van groot economisch belang voor een specifieke in Nederland gevestigde organisatie:
a. De te bezoeken in Nederland gevestigde organisatie telt ten minste 10 fte en/of 2 miljoen jaaromzet.
b. Het belang van het bezoek blijkt bijvoorbeeld wanneer het bezoek essentieel is voor de doorgang van de dagelijkse functionaliteit en/of behoud en/of creatie van banen of het behouden en/of groeien van de omzet van het bedrijf.

• Na toetsing door de ambassade wordt door de ambassade een ‘Note Verbale’ afgegeven aan de reiziger waarin toestemming wordt verleend voor de voorgenomen reis. In geval van twijfel wordt NFIA in Den Haag (in geval van een buitenlandse investering) of de directie Internationaal Ondernemen (DIO) van het ministerie van BZ (in het geval van buitenlandse handel) geconsulteerd. U en het bedrijf dat u bezoekt moeten een verklaring tekenen, waarin u beiden verklaart dat u een essentiële reis maakt die aantoonbaar bijdraagt aan de Nederlandse economie en samenleving en voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden.
• U moet de Note Verbale tonen aan de Nederlandse grensautoriteiten (de Koninklijke Marechaussee)
• U moet tevens in het bezit zijn van een retourticket en bevestigde hotelreservering.
• Indien u visumplichtig bent, zijn de reguliere voorwaarden voor het aanvragen van een visum onverminderd van toepassing.
• De reguliere grenscontroleprocedure op basis van de Schengengrenscode is van toepassing.
• Dit betekent dat de KMar beoordeeld of u aan alle toegangsvoorwaarden voldoet. U moet ook een geldig reisdocument  kunnen tonen en, indien nodig, een visum voor kort verblijf. Dit is afhankelijk van uw de nationaliteit. De Koninklijke Marechaussee heeft altijd nog het recht om u de toegang te weigeren, als daar een reden voor is.
• Om het gezondheidsrisico zoveel mogelijk te mitigeren wordt u dringend geadviseerd uw bezoeken kort te houden en contacten met anderen te beperken. De Nederlandse regels rondom thuisquarantaine zijn onverkort van toepassing met uitzondering van uw zakelijke afspraken.
• Om risico’s nog verder te beperken wordt voor de uitvoering van dit handelingskader een quotum ingesteld voor het aantal reizigers dat Nederland per maand zal mogen inreizen.
• U bent gehouden aan de geldende coronamaatregelen in Nederland.

U vindt alle voorwaarden ook op de website van de Rijksoverheid